register now
support
contact us

הורים
רשומים
צוות
רשום
בנות
רשומות
בנים
רשומים
כניסה התוכניות שלנו אודותינו
  אודותינו  
דף הבית >> אודותינו
 
הגישה החינוכית
ה'בית-ספר נט' מתמקד בהקניית הידע והמיומנויות הנדרשות, ובשמירה על רמת לימודים מקבילה לבתי-הספר ותלמודי התורה הרגילים בארץ ישראל הפועלים בתאום עם תוכניות הלימודים של משרד החינוך.
למרות שהעדר היכולת לקשר אמיתי בין התלמידים למורה עשוי להביא לאתגרים מסוימים, צוות המורים ב'בית-ספר נט' גילה שלסביבת הלימוד הווירטואלית מעלות משלה. תלמידים ב'בית-ספר נט' מרגישים נוח יותר בחברת המורה וחבריהם לכיתה. הם נלהבים מאד לשתף את כולם ברעיונות שלהם, מחשבות שעלו להם וביצירתיות שלהם, ובלי לחץ.
על-מנת לפצות על הקשר המוגבל בין המורים לתלמידים, המורים שלנו מתמקדים ברמזים בלתי מילוליים או אחרים על מנת לזהות את הצרכים של התלמידים שלהם.
גודל הכיתה נשאר קטן בדרך כלל ומוגבל ל-14 תלמידים, על-מנת לאפשר לכל תלמיד לקבל את תשומת הלב הראויה לו.
שאלות נפוצות
הגישה החינוכית
מבנה
חזון
התומכים שלנו
וועד הורים
מכתבי המלצה
תוכנית לימודים
שיתופי פעולה

     
 

 

 

Web Design by Dextel.net