register now
support
contact us

הורים
רשומים
צוות
רשום
בנות
רשומות
בנים
רשומים
כניסה התוכניות שלנו אודותינו
  אודותינו  
דף הבית >> אודותינו
 
תוכנית לימודים
בית-הספר לבנים לזכות ליליאן ומאייר ניגרי ובית-הספר לבנות מיועדים לילדים בגילאי 5 עד 11, מגיל הגן ועד כיתה ו'.
ה'בית-ספר נט' לילדי השלוחים פועל במתכונת זהה לכל בית-ספר יהודי רגיל. יום הלימודים מתחיל בתפילה, בין השיעורים הפסקות קצרות ובהמשך הפסקה גדולה יותר לארוחת צהריים.
ארוחות מזינות ופעילות גופנית חשובים מאד לבריאות הילדים כמו למוטיבציה שלהם ללמידה. בבית-הספר דרוש שיתוף פעולה בין ההורים לבית-הספר על מנת לוודא שאכן ההפסקות סיפקו לילדים צרכים חשובים אלו.
ה'בית-ספר נט' לילדי השלוחים מעודד את התלמידים בשעת ההפסקה לרוץ, לשחק ולהפעיל את הגוף בחוץ או בחדר גדול. אנו מאוד לא מעודדים את התלמידים לשחק בשעת ההפסקה משחקי לוח, לחזור לחדר שינה שלהם, או לעשות כל דבר שאינו מעורב בפעילות פיזית.
שאלות נפוצות
הגישה החינוכית
מבנה
חזון
התומכים שלנו
וועד הורים
מכתבי המלצה
תוכנית לימודים
שיתופי פעולה

     
 

 

 

Web Design by Dextel.net