School for teachers
רישום
מורים
שם משתמש
 
סיסמה
 
מאי 27, 2024 - י"ט אייר ה'תשפ"ד    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
אוספות שטו"דים

שטו"דים. שטוד"ים. שטו"דים.

זר כי יכנס אל בית ספרנו הוירטואלי בימים אלו לא יבין את שיח הבנות
"כמה שטו"דים כבר אספת?"
"המורה זה נקרא שטו"ד?"
"הפנקס שלי כמעט מלא"
ו"בניתי כבר את החצר משטו"דים".
לטובתו ביקשנו מהרכזת החברתית שלנו- המורה נחמה דינה זהר- שגם אחראית לכל האווירה הזו- קצת הסבר:

"ובכן. שטו"ד הוא מושג ראשי תיבות של 'שטות דקדושא'. מבצע ההכנה שלנו לקראת י' שבט, בנוסף לשינון הבאתי לגני, כולל איסוף כמה שיותר שטו"דים. 
בהתבסס על אות ה' במאמר [בהקבלה לשנה זו תשע"ה] המשכן נבנה מעצים. ואילו עצים? עצי שיטים דווקא. שיטים- מלשון שטות.
המושג שטות הוא כל עניין שלמעלה מטעם וטעם. משהו שטותי- הינו משהו לא הגיוני. אנו אם כן אוספות כמה שיותר שטו"דים= שהם שטויות קדושות. הידורים והחמרות של קדושה- למעלה מטעם ודעת. ומטרתנו היא לבנות את המשכן וכמה שיותר מהר"

סיבוב קצר במסדרונות בית הספר כשברקע מתנגן לו ג'ינגל המבצע ואנו פוגשות ילדות שרק אוספות ואוספות. מבצעות עוד מעשים של הידור והוספה- שטות דקדושה. וממהרות לרשום את המעשה בפנקסן האישי. עבור כל אחד מהם הן תקבלנה מהמורה 'שטו"ד' - קשר נוסף לבנית המשכן. בכתות א-ד הבניה היא קישוט תמונה חזית בית המקדש. ואילו בכתות ה-ט הבניה היא ממשית ממש- תחרות בנית דגם. רגע לפני שאנחנו עוזבים- אחת הבנות מדגישה לנו כי כמה שיותר שטו"דים שצוברים- הבניה קלה יותר.

בהצלחה לכל הבנאיות שלנו
רוצו לאסוף 'שטו"דים'

פנקס שטודים
דגם בית המקדש כתות א-ד

ביום שישי- בהדרכתה של המורה קיילא וילהלם- נלמדה בכתות מהותה של מצוות השבת. היצגנו סיפורים קשורים- ובימים אלו אספנו כמה שיותר שטו"דים הקשורים בשבת

כתה א'
תמונה מוטבעת 1
תמונה מוטבעת 2

כתה ב'

תמונה מוטבעת 1תמונה מוטבעת 2

כתה ז-ח

תמונה מוטבעת 2
תמונה מוטבעת 1תמונה מוטבעת 3


ביום שני- בהדרכתה של המורה חני גולדשמיד- למדנו על מעלת התפילה. צפינו במראות קודש- וידאו של הרבי בתפילה, שמנו לב לדקויות. וכמובן הודפסנו שטודים בענייני תפילה

כתה ו

תמונה מוטבעת 1

כתה ה'


ביום שלישי- למדנו על מעלת לימוד תורה, ועל השייכות אלינו- בנות. העלנו רעיונות שלטו"דים בלימוד תורה, וקדימה לאסוף.

כתה ב'

מציג את image.png\

כתה ג'
מציג את שטוד יום שלישי תמונה 2.jpg
מציג את שטוד יום שלישי תמונה 2.jpg

מציג את image.png
  בית ספר נט שלי (בטא)
  ציוד טכנולוגי
  גיליון הערכה לתלמיד
  פוסטים (בטא)
  מבחנים (בטא)
  גיליון ציונים (בטא)
  לוח שנה (בטא)
  הקבצים שלי (בטא)
  הקלטות בזום (בטא)
  התחברות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר הבנות
אתר ההורים