School for boys
רישום
בנים
שם משתמש
 
סיסמה
 
אוגוסט 2, 2021 - כד מנחם אב ה'תשפ"א    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
דידן נצח

התוועדות יחודית וראשונה מסוגה נערכה לתלמידי הכיתות הגבוהות של החיידר נט - התוועדות אבות ובנים, נערכה במוצאי שבת פ' ויגש - מוצאי יום הדידן נצח.
 
אורח הכבוד היה המשפיע הנודע ר' דוד שי' אופן שהרחיב את הדיבור על ה' טבת וכן שיתף את התלמידים בחוויה אישית מיחידות פרטית אצל הרבי בשנת תשל"ה.
 
בין יתר הדברים הזכיר הרב אופן את דברי הרבי על הבטחת הרבי הריי"ץ לתת את הספרים לרבי (נשיא דורנו). הרי ברור שלא שייך לומר שהרבי הריי"ץ לא קיים את הבטחתו לתת לרבי את הספרים. אז מה ההסבר? שהוא פשוט נתן לרבי את עצמו, הוא העביר אליו את הנשיאות. וממילא כל מה ששייך לרבי הרייץ באופן אוטומטי שייך לרבי.
 
כפי שנהוג בהתוועדויות, התלמידים הציגו את עצמם; שמם ומקום השליחות. הרב אופן התרגש מאוד לראות מקרוב איזו פריסה עולמית רחבה של ילדי השלוחים מתרכזת בחיידר נט. 
 
ההתוועדות השתלבה בסעודות מלוה מלכה ופארבריינגענס שנערכו במקביל בבתי השלוחים, בערים ובמדינות השונות בעולם.
 
בלטה במיוחד ההתוועדות החסידית שנערכה אותה שעה - שעה 2 בלילה שעון שנגחאי - על ידי משפחות השלוחים לשנחאי שהתרכזו בביתו של השליח הראשי ר' שלום שי' גרינברג. 
 
ר' שלום אף נענה לבקשה לשאת כמה דברים לכבוד ה' טבת. והוא אכן הצליח במלים קצרות וקולעות היוצאות מהלב להעביר את זכרונותיו ותחושותיו מה' טבת תשמ"ז, וביחד עם זה הזכיר והדגיש שמה שהיה זה אמנם טוב מאוד אך מה שחשוב הוא בעיקר מה יהיה; שכולנו מצפים שיהיה חדש ימינו כקדם ונזכה זעהן זיך מיטן רבין בקרוב ממש...
 
בהתוועדות נטלו חלק המחנכים של הכיתות הגבוהות ומנהל החיידר נט הרב מענדי שי' סופר. 

 

  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות

אתר מרכזי
אתר הבנות
אתר ההורים
אתר המורים