School for boys
רישום
בנים
שם משתמש
 
סיסמה
 
יוני 20, 2024 - י"ד סיון ה'תשפ"ד    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
התוועדות הרב סטמבלר

הרב זלמן שי' סטמבלר, אבי השלוחים לדניפרודרז'ינסק אוקראינה, וורשה פולין. 
סבא של התלמידים היקרים יוסי ומאיר סטמבלר.
 
ר' זלמן שב מחודש תשרי אצל הרבי, ועבר בדרכו, דרך בנו השליח לוורשה פולין.
הוא נענה לבקשה להתוועד עם ילדי השלוחים.
תחילה הוא הביע חשש שפער הגילאים יקשה עליו לתקשר עם הילדים ברמה מתאימה.
 
בדיעבד, ר' זלמן הצליח לרתק את התלמידים במסר חסידים ספוג בסיפורים חסידיים.
הוא ביאר בטוב טעם, ,שלמרות ירידת הדורות, ולמרות שאנו לא משתווים לחסידים שקדמו לנו בדורות שעברו, עדיין אנחנו שלוחים של הרבי, ואנחנו נושאי הלפיד בדור שלנו.
 
בהקשר לזה הוא סיפר סיפור חסידי מאוד יפה שממחיש את המסר הזה.
הסיפור המופיע כאן נכתב על ידי נכדו יוסי שי' סטמבלר, תלמיד כיתה ז' בחיידר נט.
החסיד ר' שמואל ברעדזין בהיותו אברך עסק בפעילות מחתרתית להפצת היהדות בברית המועצות. יום אחד תפסו אותו הרשעים האכזרים ולקחוהו לחקירה. החוקר הסתכל אליו , ואז הטיח בו את האשמה "אתה חסיד". ענה לו ר' שמואל: אני? אני חסיד?, יש לך מושג מה זה חסיד?
חסיד, זה אחד שקם בארבע לפנות בוקר וטובל בנהר ואחר כך לומד שעתיים שלוש שעות חסידות. ואחר כך מתפלל במשך חמש שעות. ואני אמר ר' שמואל - אני רחוק מזה. 
 
השיב לו החוקר, 
אני בהחלט יודע מה זה חסיד. אני גם יודע שאתה לא  חאניע מרוזוב, אתה לא איצ'ה דער מתמיד. 
אתה זה בהחלט אתה, אתה שמואל. אבל אתה בדור שלך זה כמו חאניע מרוזוב אצל הרבי הרש''ב וכמו ר' שמואל מונקס אצל אלטער רבי וכמו ר' הלל פאריטשער אצל הצמח צדק וכו' אתה זה אתה ולכן אתה הולך לשבת בכלא...


 

  בית ספר נט שלי (בטא)
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  פוסטים (בטא)
  מבחנים (בטא)
  גיליון ציונים (בטא)
  לוח שנה (בטא)
  התחברות

אתר מרכזי
אתר הבנות
אתר ההורים
אתר המורים