School for boys
רישום
בנים
שם משתמש
 
סיסמה
 
יולי 15, 2024 - ט' תמוז ה'תשפ"ד    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
הרב חנזין

זכו תלמידי חיידר נט להתוועדות מיוחדת עם הרב מנחם חנזין.
הרב חנזין, הוא הבן של החסיד הנודע ר דוד חנזין ע"ה שהיה  יהודי חסידי תלמיד חכם מלא וגדוש.
 
ההתוועדות עם ילדי השלוחים תלמידי החיידר נט שע"י משרד השלוחים, נסובה סביב ההתקשרות לרבי
הרב חנזין סיפר על חסידים בדור הקודם שהותירו עליו רושם חזק בהתקשרות שלהם לרבי. בין השמות שהוזכרו:
אברהם פריז, המשפיע הנודע שלמה חיים קסלמן, ר זאב זלמנוב, ר נחום גולדשמידט, חיים עוזר אלפרוביץ ועוד

 

  בית ספר נט שלי (בטא)
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  פוסטים (בטא)
  מבחנים (בטא)
  גיליון ציונים (בטא)
  לוח שנה (בטא)
  התחברות

אתר מרכזי
אתר הבנות
אתר ההורים
אתר המורים