School for girls
רישום
בנות
שם משתמש
 
סיסמה
 
יולי 5, 2020 - יג תמוז ה'תש"פ    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
לוח אירועים וחופשות תש"פ

לוח אירועים וחופשות ה'תש"פ
אירועיוםתאריך עבריתאריך לועזי
מפגש היערכות לכיתה א'*חמישיכ"ח אב29 באוגוסט
היום הראשון ללימודיםראשון *
שני
א' אלול
ב'  אלול
01 לספטמבר
02 לספטמבר
אסיפת הורים כלליתשני- חמישיט' – י"ב אלול09-12 בספטמבר
ראש-השנהראשון  - שלישיכ"ט – ב' אלול                29- 01 אוקטובר
חזרה ללימודיםרביעי**ג' תשרי02 באוקטובר
יום כיפורשלישי - רביעיט' – י' תשרי08-09 באוקטובר
חזרה ללימודיםחמישיי"א תשרי10 באוקטובר
סוכותראשון - שלישיי"ד –כ"ג תשרי 13-22 באוקטובר
חזרה לבית הספררביעי ***כ"ד תשרי23 באוקטובר
מעבר לשעון חורףראשוןכ"ח תשרי27 אוקטובר
 חנוכהשלישי - שניכ"ו כסלו – ב' טבת24-30 דצמבר
חזרה ללימודיםשלישיג' טבת31 בדצמבר
צום עשרה בטבתשלישי **י' טבת07 בינואר
אסיפת הורים פרטיתשני  - שניט"ז – כ"ג טבת13-20 בינואר
תעודות מחצית א'שישיג' אדר28 בפברואר
פוריםשני - רביעיי"ג – ט"ו אדר9-11 במרס
חזרה ללימודיםחמישיט"ז אדר12 במרס
מעבר לשעון קיץשישיב' ניסן27 במרס
פסחשלישי - שישיו' – כ"ג  ניסן31-16 באפריל
התוועדויות י'א ניסןראשוןי"א ניסן5 במרס
חזרה לבית הספרראשון * כ"ה ניסן19 באפריל
אסיפת הורים פרטיתשני - שניג'-י' אייר27 באפריל – 4  במאי
תהלוכת ל"ג בעומרשלישי 11:00  – 10:00י"ח אייר12 במאי
שבועותחמישי - שבתד'-ז' סיון28-30 במאי
חזרה לבית הספרראשון*ח' סיון31 במאי
חלוקת תעודות מחצית ב'שישיד' תמוז26 ביוני
 

* לתלמידים הלומדים ביום ראשון כיתות ה' – ח' בנים.
**כיתות ה' ומעלה מסיימות בשעה 1:00 בצהרים.
***חזרה ללימודים בשעה 10:00 בבוקר

 
  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות
  סטטוס השירות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר ההורים
אתר המורים