School for girls
רישום
בנות
שם משתמש
 
סיסמה
 
ספטמבר 27, 2020 - ט תשרי ה'תשפ"א    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 ב"ה
מבצע משלוח מנות מסביב עולם!

ההפתעות בדואר החלו להגיע! משלוחי המנות ששלחנו!! נאיזה כיף :)
מזהות מי קיבלה ממי? הסודות מתחילים להתגלות...
גם אליך הגיע? שלחי את התמונה למיי'ל LIRIVKA@GMAIL.COM  ונשמח לראות גם אותך!
לפניכם רשימה מתעדכנת של רשימת התלמידות הזריזות שכבר שלחו לחברותי'הן משלוח מנות בדואר. ההפתעות בדרך :)


 
כיתה א':
חיה מושקא חבבו
מושקי לויטין
שרה הבלין
אסתי בינשטוק
מושקא בוטמן
דבורי טרבניק
אסתי גליצנשטיי'ן
 
 
כיתה ב':
רבקי ליברסון
מוסי גרליק
דיני כהן
ציבי סטמבלר
חני ווגנר
חני גולדשמיד
מלכי רסקין
מושקא וילהלם
 
כיתה ג':
מוסי אזימוב
דבורה סנטקוב
חי'ה הלפרין
חי'ה ריי'כמן
רבקי קירש
דבורי דבורקין
אסתי ריבני
ביי'לא גורארי'
בת שבע קוזלובסקי
רוחל'ה אלפרוביץ
אסתי וילהלם


כיתה ד':
שני אזימוב
שטערני ליברסון
ריקי טרבניק
תמר קריצ'בסקי
חני גליצנשטיי'ן
מוסיא סגל
שרה חיטריק

כיתה ה':

לאה וולף
דינה זקלס
חי'ה סגל
גולדי אשכנזי
תמר ריבר
שרה חנה סנטקוב
טובי ווגנר
רחל לאה מונדשיי'ן
מרים רוזנבלום
חנה ריי'זל בנין
שטערני קטזלובסקי
שטערני שטראקס


כיתה ו':
חי'ה ווגנר
מיכלי הלפרין
מושקאלה קסלמן
דבורה לאה איי'דלקאפ
חסי וילהלם
בסי חיטריק

כיתה ז'1:
מוסיא וולף
אסתי סגל
מושקי כובש
הינדי זקלס


כיתה ז'2:
חוי ליברסון
רחל אשכנזי
מושקא רסקין
ריקי סלמון
חני מזרחי
לאה לואיס


כיתה ח':
מרים קריצ'בסקי
אווי סלמון
מושקא פישר
חני וולף
דבורי כהן
חני גוטליב
חסי גורליק
משי דיי'טש
מושקא פוגל
מוסיא מונדשיי'ן
מוסיא איי'דלקאפ
רבקה פרלשטיי'ן

 

נשמח להוסיף גם את השם שלך, הזדרזי לשלוח!!! 

בבית ספר נט "מבצע משלוחי מנות חובק עולם" כבר הפך למסורת.

מדי שנה התלמידות  נערכות למבצע רחב חובק עולם של שליחת משלוחי מנות לחברות.
בכל כתה נערכה הגרלה בין תלמידות הכיתה, לכל בת יצא בגורל שם של בת אחרת אלי'ה היא תשלח השנה משלוח מנות. וכמובן זו הפתעה!!
ההיערכות מתחילה 30 יום לפני החג, כדי להבטיח שהמשלוח יגיע ליעדו כמה שיותר מהר. ואולי אפילו עוד לפני פורים :)


לפתיחת המבצע המיוחד הזה הכינה לנו כתות ד' עם המורה רבקה וילנקין  וכיתה ח' עם המורה רחלי בלוי - מופע מקסים שמזכיר לנו כמה נחמד לקבל וגם לשלוח, ואם החבילה נתקעה בדואר ולא ממש הגיעה.. זו לא סיבה להיות עצובה, כי העיקר הכוונה!

הזדרזי לשלוח משלוח מנות לחברה, ולעדכן את המורה רחלי בלוי, ושמך יפורסם באתר.

לפניכן תמונות מההפתעה הנחמדה של כיתות ד' וח'. איזה כיף שהכל שמחחח :)

 

  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות
  סטטוס השירות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר ההורים
אתר המורים