School for girls
רישום
בנות
שם משתמש
 
סיסמה
 
ספטמבר 27, 2020 - ט תשרי ה'תשפ"א    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
עבודת התפילה כיתה ח

ב"ה
 
בחודשים אלו תלמידות כיתה ח' לומדות עם המורה רבקה וילנקין את הלכות תפילה מהקיצור.
כל זוג בנות התבקשו להכין פרויי'קט לפי הנחיות מסוימות: סיפור חסידי, ביאור קטע בתפילה והצגת שתי הלכות בצורה מקורית. 
כל זוג קיבל רבע שעה להציג את העבודה בכיתה.
העבודות מושקעות באופן מיוחד. התוצרים לפניכם:


העבודה של אווי סלמון ומוסיא איי'דלקופ


העבודה של דבורי כהן ורבקה פרלשטיי'ןהעבודה של חני וולף וחני גוטליב


העבודה של מוסיא מונדשיי'ן ומושקא פישרהעבודה של מרים קריצ'בסקי

 
  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות
  סטטוס השירות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר ההורים
אתר המורים