School for girls
רישום
בנות
שם משתמש
 
סיסמה
 
ספטמבר 28, 2020 - י תשרי ה'תשפ"א    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
מבצע הכנה י שבט

ב"ה
"עלינו המשימה"
השבוע נפתח חלקו הראשון של מבצע ההכנה לי' שבט.
המבצע כולו נקרא "עלינו המשימה" 
= משימת הדור השביעי שהטיל עלינו הרבי בי' שבט תשי"א, לחסידים בכלל ולשלוחים בפרט.
המאמר הנבחר לשינון בעל פה הוא 'באתי לגני' תשי"א שאמרו הרבי עם קבלת הנשיאות, וכבר בו הטיל עלינו את משימת הדור השביעי להביא הגאולה.

המבצע מתחלק לשני מסלולים - מסלול צהוב ומסלול ירוק.
המסלול הצהוב - חובה - הינו כללי. כל ת תלמד בע"פ את הקטע מהמאמר שניתן לה, ותשלח למורה המחנכת עד יום שישי ה' שבט הסרטה שלה - שאומרת בע"פ את הקטע האישי שלה. 
המסלול הירוק - רשות - לימוד על-פה של מאמר "באתי לגני" ע"פ הקצב האישי. הבוחנות הן מדריכות בת מלך נט. ניתן להיבחן בשעת ההפסקות.

לקטע האישי במסלול הצהוב:
כיתה א'
כיתה ב'
כיתה ג'
כיתה ד'
כיתה ה'
כיתה ו'
כיתה ז'1
כיתה ז'2
כיתה ח'


למאמר "באתי לגני" - המסלול הירוק:
כיתות א'-ב'
כיתות ג'-ה'
כיתות ו'-ח'


 
ויה"ר שאכן יהא זה צעד נוסף ואחרון למילוי המשימה
ונזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלימה נאו!
 
  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות
  סטטוס השירות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר ההורים
אתר המורים