School for girls
רישום
בנות
שם משתמש
 
סיסמה
 
ספטמבר 28, 2020 - י תשרי ה'תשפ"א    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
עבודות חסידות ז'1

ב"ה
הכיתה ז'1 בשיעור תניא עם המורה רחלי בלוי עשו שינוי מהותי בכל הידוע על נושא ההשגחה פרטית
ולמדו כי הכל הכל הכל מאת ה'!
גם הדברים הפשוטים שנראים לנו לכאורה כברורים ומובנים מאלי'הם - הכל בהשגחה פרטית.
 
התלמידות הכינו עבודות - סיפורים מעניינים / עובדות המבטאים את המסר כי הכל מאת ה'.


לצפי'ה בעבודה של מוסי וגנר: 

https://shluchim.wistia.com/medias/vpxj52eum8

לפנינו העבודות היפות של התלמידות: מוסי קוט, דבורי שטראקס, אסתי סגל וחנה לויטנסקי.
 

 

  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות
  סטטוס השירות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר ההורים
אתר המורים