School for girls
רישום
בנות
שם משתמש
 
סיסמה
 
ספטמבר 29, 2020 - יא תשרי ה'תשפ"א    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
לראות פני מלך

ב"ה

כל כינוס 'הקהל' שבת מברכים אנחנו צופות בווידאו של הרבי הקשור בתוכנו לחודש הקרוב.
לפני הצפי'ה מופיעות על הלוח מספר שאלות שהתשובות עלי'הן מופיעות בווידאו. כל הבנות ששולחות את התשובות מקבלות במיי'ל חוזר - חתיכת פאזל. מי שתשלח במשך כל השנה את התשבות הנכונות - תתקבל אצלה תמונת הפאזל השלימה. 
בעזה"י נפרסם מדי חודש את רשימת הבנות שהשתתפו.

  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות
  סטטוס השירות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר ההורים
אתר המורים