School for girls
רישום
בנות
שם משתמש
 
סיסמה
 
ספטמבר 28, 2020 - י תשרי ה'תשפ"א    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
פסטי לקחת חלק בתמונה

"לקחת חלק בתמונה" שלוש מילים. משמעות אחת. שם נרדף= פסטי תשע"ה
חודש שהן עמלות. כל בנות המלך בשכבה הבוגרת של כתות ו-ט. יותר מ30 נסיכות ומדריכה אחת הפיקו בעצמן מעצמן אירוע עוצמתי. 
המסר שביקשו להעביר לקהל - והן בתוכו- הזכות העצומה שיש לך לקחת חלק בתמונה - מחייבת אותך.
אשרינו

תודה למדריכה שרהלה בלינוב !
אחראית משנה: מוסי וולף
אחראיות מורל: מוסיא איידלקופ ונחמה גרייזמן
הזמנה: מושקי קוט וריקי סלמון
לוגו: המורה רחלי ואווי סלמון
תפאורה: דבורי כהן ושרי קוט
תלבושות: מוסי קוט, גולדי מונדשיין ושרהלה כהן
כתיבה: אסתי וסרמן

ריקוד בת מלך נט: בניצוחן של הגיבורות: מושקי קטורזה ושטערנא שרה נימוי ובהופעתן של רבקהלה קטורזה, גולדי מונדשיין, מושקי קופמן ומושקא פישר
עריכת קליפ: לאה לואיס וחשא סודקביץ

קליפ הצצה לפעילות בת מלך נט: עריכת קליפ: מושקא פישר רבקהלה קטורזה ולאה ברגמן

הצגה: אחראית הצגה: מושקא סודקביץ.
שחקניות: מרים קריצ'בסקי, חוה פרוינדליך, ליבי רסקין, חוי סלמון, דבורי שטראקס, לאה לואיס, מוסי קוט, מוסיא איידלקופ, חשא סודקביץ, חני גוטליב, חיה סנטקוב ורבקה פרלשטיין


נגינה: ריקי סלמון

ריקוד שליחות: בניצוחן של הגיבורות: חני סגל וחני וולף ובהופעתן של מוסי אלפרוביץ, מוסי ווגנר, מושקא רסקין ושרי קוט

ריקוד טייערע ברידער: בניצוחן של הגיבורות לאה ברגמן ודבורי רובין ובהופעתן של נחמה גרייזמן, מושקי קוט ודבורי כהן
שירה: ביילי רובין, חני גוטליב, חוה פרוינדליך, ליבי רסקין, רבקה פרלשטיין ומוסי ווגנר
אחראית ועריכה: רבקה פרלשטיין
אחראית ריקוד: לאה ברגמן ודבורי רובין.
עריכת קליפ: מוסיא מונדשיין

קליפ געגועים עזים: פלייבק ועריכת שיר: המורה רחלי בלוי
שירה: מרים קריצ'בסקי, חוי סלמון, מושקי קופמן ומוסי אלפרוביץ
אחראית: מרים קריצ'בסקי
עריכת קליפ: מוסיא מונדשיין

 


  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות
  סטטוס השירות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר ההורים
אתר המורים