School for girls
רישום
בנות
שם משתמש
 
סיסמה
 
ספטמבר 24, 2020 - ו תשרי ה'תשפ"א    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
תחרות קומיקס

יש לנו זוכות!!!

ישר כח לכל המשתתפות בתחרות שלמדו. השקיעו. יצרו ושלחו
הזוכות שלנו הן:
מכתות א-ד רוחלה מונדשיין
ומכתות ה-ח מוסי קוט

ברכותנו

תוצאת תמונה עבור flowers png

 

תחרות קומיקס וכרזות

האם למדת השבת פרקי אבות?
בחרי משנה אחת- פתגם אחד- העוסק בהנהגות של אהבת ישאל בין אדם לחברו
והכיני כרזה או קומיקס מתאימים

2 יצירות יוכרזו כזוכות בבית הספר
את התוצרים שלכם שלחו למורה נחמה דינה לא יאוחר מא' סיון

הקומיקס שהכינה אסתי וילהלםהקומיקס שהכינה גולדי מונדשיין


הכרזה שהכינה מושקא וילהלם


הקומיקס שהכינה לאה וולף


הקומיקס והכרזה שהכינה ליבי רסקין


הכרזה שהכינה יהודית ליצמן


הכרזה שהכינה ציבי סטמבלר


הקומיקס שהכינה מוסיא סגל


הכרזה שהכינו שטערני ורבקי ליברסון


הקומיקס שהכינה מושקי קופמן


הכרזה שהכינה מוסי אזימוב


הקומיקס שציירה ריקי טרבניק


הכרזה ששלחה לנו מושקאלה קסלמן


הכרזה שייצרה חסי וילהלם


הכרזה שהכינה שני אזימוב

הקומיקס שהכינה רוחלה מונדשיין


המוצג ששלחה לנו חיה ווגנר


קומיקס מקסים שקיבלנו מחסי גורליק


הקומיקס ששלחה לנו מוסיא מונדשיין


הקומיקס ששלחה לנו שיינא לויטנסקי


הכרזה ששלחנו לנו מוסיא איידלקופ


הכרזה ששלחה לנו חיה מושקא פרלשטיין


הקומיקס ששלחה לנו מוסי קוט

  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות
  סטטוס השירות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר ההורים
אתר המורים