School for girls
רישום
בנות
שם משתמש
 
סיסמה
 
ספטמבר 29, 2020 - יא תשרי ה'תשפ"א    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
פורים בבית ספר נט

טנ רספ תיבב םירופ

םירופ דובכל תדחוימ טנ ךלמ תב תוליעפל תונמזומ ןלוכ!
לארשי ןועש 00:10 העשב תונב סוניכ תתיכב םייקתת תוליעפה
תוכירדמה תווצמ הקיחצמ העתפה

תנמזומ תא!

"םירופ קוש" ארקנה - ונימב דחוימ קוש ונל הכחמ כ"ומכ
תובר תועתפה םש ךלן תוכחמו ישילש םיוב קושה
םיפדה תא סיפדהל יחכשת לא


אופס. התבלבלנו. כלומר התהפכנו.
"ונהפוך הוא"
נסי לקרוא בהפוכה [רמז: אין צורך לסובב את הראש :) ]
קובץ הדפסה לדוכן פורים

קובץ הדפסה לדוכן יצירה

קובץ הדפסה לדוכן משחק א-ד


הנה הטקסט המסודר

פורים בבית ספר נט

כולן מוזמנות לפעילות בת מלך נט מיוחדת לכבוד פורים
הפעילות תתקיים בכיתת כינוס בנות בשעה 10:00 שעון ישראל
הפתעה מצחיקה מצוות המדריכות

את מוזמנת!

כמו"כ מחכה לנו שוק מיוחד במינו - הנקרא "שוק פורים"
השוק ביום שלישי ומחכות לכן שם הפתעות רבות
אל תשכחי להדפיס את הדפים


 
  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות
  סטטוס השירות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר ההורים
אתר המורים