School for girls
רישום
בנות
שם משתמש
 
סיסמה
 
אוקטובר 18, 2019 - יט תשרי ה'תש"פ    |    צור קשר       תמיכה טכנית
 
באתי לגני

30 יום קודם החג

כהכנה לי' שבט תשע"ה, בבית ספר נט נפתח מבצע הכנה בהכוונת המורות נחמה דינה זהר, חני גולדשמיד וקיילא וילהלם. 
בראשיתו המבצע מדרבן לשנן בעל פה את מאמר 'באתי לגני' תשי"א. מאמרו הראשון של הרבי עם דרישת החסידים לשמוע מהרבי מאמר בקבלת הנשיאות. במאמר זה מציב הרבי את היעד- המטרה של דורנו הדור השביעי - להוריד שכינה למטה- להביא גאולה לעולם בבירור הניצוצות. 
מידי יום מחכות לכן בכיתת כינוס בנות הבוחנות מכתות ז-ח-ט. המורות מציינות כי ניכרת אווירת לימוד רצינית, ועד כה נאספו ברשימות כמאות שורות בעל פה!

להורדת קובץ המאמר לכתות א-ד

להורדת קובץ המאמר כתות ה-ט

להורדת כרטיס נבחנת  שיעורי-הבית שלי
  לוח שנה
  הגדרות
  תוכנת בקרה
  התחברות

אתר מרכזי
אתר הבנים
אתר ההורים
אתר המורים